کلیدواژه‌ها = نشاسته کاتیونی
بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی‌های کاغذ تهیه شده از آخال سفید

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 119-131

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ سعید مهدوی


تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 481-493

لاله کریمی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ الیاس افرا


اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 121-130

قاسم اسدپور؛ ندا عموئی؛ سیدمجید ذبیح زاده؛ پریزاد شیخی