کلیدواژه‌ها = زاویه تماس
تاثیر فشرده‌سازی چوب صنوبر بر ویژگی‌های سطحی و مقاومت چسبندگی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 537-550

رضا حاجی حسنی؛ سامان قهری


اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-15

جواد عاشوری؛ محمد غفرانی؛ انوشه فاضلی


تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 657-668

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب


تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 400-411

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح