کلیدواژه‌ها = الیاف شیشه
تاثیر تقویت‌ چندسازه ساختمانی با لایه‌های چوبی متقاطع (CLT) با الیاف شیشه بر عملکرد برشی اتصال با یک صفحه برش

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-14

معراج شرری؛ اکبر رستم پور هفتخوانی؛ محمد احمدی؛ بیتا معزی پور؛ فرج‌‌اله حاجی علیزاده


بررسی تخریب زیستی، سختی و ثبات ابعاد چندسازه هیبریدی آرد چوب/پلی پروپیلن/ الیاف شیشه در شرایط مختلف

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 211-223

عبدالله حسین زاده؛ امیرمحسن فرجپور کردآسیابی؛ وحید تذکررضایی