کلیدواژه‌ها = نانو زئولیت
ساخت کامپوزیت هیدروژل بر پایه کربوکسی متیل سلولز اصلاح شده حرارتی و نانوزئولیت

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 433-443

10.22034/ijwp.2023.1971301.1573

فائزه عسکری؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ جابر حسین زاده؛ فرانک محمدکاظمی