کلیدواژه‌ها = عدد کاپا
بررسی تولید خمیرکاغذ با استفاده ازفرآیند حلال آلی گاماوالرولاکتون (GVL) از چوب توس

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 429-443

شکوفه شکری؛ سحاب حجازی؛ علی عبدالخانی؛ هربرت سیکستا


اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 549-559

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ رحیم یدالهی


بررسی و ارزیابی تاثیر آنزیم لاکاز بر میزان لیگنین‌زدایی و ویژگی‌های فیزیکی خمیرکاغذ کارتن کهنه

دوره 3، شماره 2، دی 1391، صفحه 157-170

معصومه مرادی؛ حسین کرمانیان؛ سعید مهدوی؛ امید رمضانی