کلیدواژه‌ها = راش
اصلاح خواص چوب راش (Fagus orientalis) از طریق عبورجریان الکتریسیته

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 27-35

جواد ترکمن؛ محمد آقاجان کردی؛ حسین رنگ آور


بررسی اثر شوک الکتریکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب راش (Fagus orientalis)

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 355-363

جواد ترکمن؛ محمد آقاجان کردی؛ حسین رنگ آور


بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش(Fagus orientalis Libsky )

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 11-19

جواد ترکمن؛ مژگان وزیری؛ دیک سندبرگ؛ سلیمان محمدی لیمایی


بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 115-127

آیسونا طلائی؛ محمدصالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 47-58

محمد کهوند؛ پانته آ عمرانی؛ قنبر ابراهیمی


تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب

دوره 2، شماره 2، دی 1390، صفحه 111-120

نورالدین نظرنژاد؛ مانیا جدیدی