کلیدواژه‌ها = پالونیا
تاثیر قارچ عامل پوسیدگی قهوه‌ای بر خواص کاربردی چوب تیمار شده با فرایند حرارتی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 161-170

رضا حاجی حسنی؛ سیده معصومه زمانی؛ مجید فرضی؛ شیده موجرلو؛ سامان قهری


تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 481-493

لاله کریمی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ الیاس افرا


تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 59-70

محبوبه مهماندوست کتلر؛ ابوالقاسم خزاعیان


روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 107-117

محبوبه مهماندوست کتلر؛ ابوالقاسم خزاعیان


(Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 77-85

مریم قربانی کوکنده؛ ملیحه اختری؛ حمیدرضا تقی یاری


ارزیابی ساخت تخته لایه از گونه پالونیا با بهره‌گیری از دو نوع چسب اوره و فنل فرمالدهید

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 81-89

میثم مهدی نیا؛ تقی طبرسا؛ محمد مهدی صادقیان