کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 189-203

سید بهنام حسینی؛ مجید عزیزی؛ مهدی کلاگر؛ مهدی مرادی پور


ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 175-185

مسعود اسفندیاری؛ کامران عادلی؛ ضیاءالدین باده یان؛ شیدا خسروی


مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-216

نعمت الله محبی؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی؛ محمد مهدی فائزی پور


تعیین شاخص‌های تاثیر‌گذار بر مکان‌یابی بهینه واحدهای چوب‌خشک‌کنی خورشیدی در ایران

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 101-110

مجید عزیزی؛ سید علی‌رضا دهقان؛ نعمت الله محبی