کلیدواژه‌ها = جذب آب
بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-135

صائب شبان پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ مریم قربانی


بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر (Populus deltoides) اصلاح شده با گلوتارآلدئید/پارافین

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 617-630

ندا اسماعیلی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا


تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 400-411

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 231-239

مریم قربانی؛ روژین کاکی


بررسی امکان کاربرد نانو‌ولاستونیت برای افزایش مقاومت به آتش و ثبات ابعاد چوب صنوبر (Populus nigra)

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 1-10

آذر حقیقی پشتیری؛ علی نقی کریمی؛ حمیدرضا تقی یاری؛ یحیی همزه؛ علی اکبر عنایتی


(Paulownia fortunei) ارزیابی تاثیر نانو اکسیدروی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 77-85

مریم قربانی کوکنده؛ ملیحه اختری؛ حمیدرضا تقی یاری


بررسی و ارزیابی رفتار کششی و جذب آب چند سازه‌های چوب/ اپوکسی و چوب/ پلی‌استر

دوره 3، شماره 2، دی 1391، صفحه 141-156

امیر سهیل پیرایشفر؛ محمدمهدی جلیلی؛ سید یحیی موسوی


تاثیر پیش تیمار بخار بر میزان جذب آب و مایع پخت خرده‌های چوب

دوره 2، شماره 2، دی 1390، صفحه 111-120

نورالدین نظرنژاد؛ مانیا جدیدی