کلیدواژه‌ها = واردات
بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 159-169

امین آرین؛ محمد مهدی فایزی پور؛ مجید عزیزی؛ ریچارد ولوسکی؛ اسکات لیونگود


بررسی و تعیین عاملهای موثر بر تقاضای واردات الوار در ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 101-116

امیر ملاحسنی؛ آژنگ تاج دینی؛ مهران روح نیا