کلیدواژه‌ها = نانوالیاف سلولز
مروری بر انواع روش های ساخت نانو سلولز در آزمایشگاه

دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، اردیبهشت 1402، صفحه 3-4


بررسی اثر افزودنی‌های مختلف بر ویژگی‌های کاغذ تهیه شده از آخال سفید

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 119-131

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ احمد ثمریها؛ سعید مهدوی


اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 17-28

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری


تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 683-692

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری


مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 497-511

مهدی جنوبی؛ سیما سپهوند؛ پیام مرادپور؛ علیرضا عشوری


استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-31

هاشم رهامین؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فارئزی پور


تأثیر بکارگیری نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های کاغذ چندلایه تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 359-369

حمیدرضا رودی؛ داود آتون؛ حسین جلالی ترشیزی؛ سید رحمان جعفری پطرودی