کلیدواژه‌ها = پلی‌لاکتیک اسید
استفاده پلیمر طبیعی پلی‌لاکتیک اسید به جای پلیمرهای مصنوعی نفتی در کامپوزیت چوب پلاستیک

دوره 14، ویژه نامه: همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، اردیبهشت 1402، صفحه 13-14


بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 363-374

افسانه شهرکی؛ بابک نصرتی ششکل؛ مهدی جنوبی؛ مجید عبدوس؛ محمد دهمرده قلعه نو


طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 153-162

محمد رضا رضایی گلستانی؛ علی خنجری؛ علی میثاقی؛ افشین آخوندزاده بستی؛ علی عبدالخانی؛ سمیرا فیاض‌فر