نویسنده = هدایت اله امینیان
استفاده از ذرات حاصل از بقایای هرس درختان انگور به عنوان جایگزین زیستی چوب در تولید تخته خرده چوب هیبریدی

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 509-518

10.22034/ijwp.2023.1973495.1575

ابوالفضل حسین زاده؛ لعیا جمالی راد؛ هدایت اله امینیان؛ مهرداد صدقی


تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 57-71

سعید بهروان؛ هدایت اله امینیان؛ لعیا جمالی راد؛ وحید وزیری


تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی‌های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 277-288

مهرداد صدقی؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا؛ هدایت اله امینیان؛ مریم افشارپور


تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-63

مهرداد صدقی؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا؛ هدایت اله امینیان؛ مریم افشار پور


استفاده از سرشاخه های درخت توت در ساخت تخته خرده چوب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 117-126

لعیا جمالی راد؛ مجید بایراش؛ هدایت اله امینیان؛ وحید وزیری