نویسنده = اسماعیل رسولی گرمارودی
اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 337-346

مهدی سمیعی کوتنایی؛ حسین رسالتی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمیدرضا رودی


اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-51

سیده شیدا شفیعی امریی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ امید رمضانی


اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 399-407

راضیه برزگر؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ سپیده حامدی


اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-38

حسین کرمانیان؛ صدیقه رفیعی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی


اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 625-635

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 129-140

زهرا تکزارع؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ علی عبدالخانی