نویسنده = ایمان اکبرپور
بررسی قابلیت رنگ‌بری خمیرکاغذ مرکب‌زدایی با آنزیم همی‌سلولاز در مقایسه با فرآیند متداول شیمیایی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 289-300

10.22034/ijwp.2022.700822

ایمان اکبرپور؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ احمد جهان لتیباری


ارزیابی زیست محیطی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی رنگ‌بری شده با هیدروکسید کلسیم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-81

علی عزیزیان نسنار؛ علی قاسمیان؛ ایمان اکبرپور