نویسنده = محمد هادی آریائی منفرد
تأثیر افزودن نانو چوب و نشاسته کاتیونی بر بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ حاصل از کارتن کنگره-ای کهنه (OCC)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 481-493

لاله کریمی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ الیاس افرا


استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیم و متیلن آبی در رنگ‌بری بدون کلر عنصری (ECF) خمیرکاغذ باگاس

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 211-224

پژمان رضایتی چرانی؛ محمدهادی مرادیان؛ محمود خرد؛ محمد هادی آریائی منفرد


بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-62

محمد هادی آریائی منفرد؛ علی رضا شاکری؛ محمد علی خواجه شاهکوهی؛ علی اصغر تاتاری


اثر روش شستشو بر ویژگی‌های خمیرسازی باگاس در فرآیند دی اکسید گوگرد- اتانول- آب (SEW)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 549-559

علی اصغر تاتاری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ رحیم یدالهی