نویسنده = هاشم رهامین
استفاده از نانو الیاف سلولز در کاهش مواد مضر حاصل از دود سیگار

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 19-31

هاشم رهامین؛ مهدی جنوبی؛ محمد مهدی فارئزی پور


خواص وکاربردهای نانو کریستال های سلولز

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 167-192

مهدی جنوبی؛ هاشم رهامین؛ فاطمه رفیعیان