نویسنده = نعمت الله محبی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-32

حسین امیدی؛ محمد غفرانی؛ محسن ضیائی؛ نعمت الله محبی


مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-216

نعمت الله محبی؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی؛ محمد مهدی فائزی پور