نویسنده = محمد دهمرده قلعه نو
بررسی ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ریخت‌شناسی فوم تهیه شده از پلی‌لاکتیک اسید و میکروکریستالین سلولز

دوره 14، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 403-413

10.22034/ijwp.2023.2002991.1614

بابک نصرتی؛ محمد پودینه زابلی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیدرضا فرخ پیام


تأثیر افزودنی عصاره گیاه گندمی (Chlorophytum comosum) بر ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی، ساختاری و مقاومتی چسب اوره فرمالدهید

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 361-373

10.22034/ijwp.2022.700828

فرزانه حیدری؛ حمیدرضا منصوری؛ زیبا سوری نظامی؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ آنتونیو پیزی


بررسی مقاومت به پوسیدگی تخته لایه صنوبر با استفاده از آفت کش های کپسوله شده

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 201-212

مجتبی پیری؛ محمد دهمرده قلعه نو؛ سعیدرضا فرخ پیام؛ محسن بهمنی


بررسی رفتار زیست‌تخریب‌پذیری، خواص گرمایی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت‌های پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 363-374

افسانه شهرکی؛ بابک نصرتی ششکل؛ مهدی جنوبی؛ مجید عبدوس؛ محمد دهمرده قلعه نو


نانوکامپوزیت‌های سه جزئی پلی‌کاپرولاکتون/ پلی‌لاکتیک اسید/ نانوکریستال سلولز: ساخت، بررسی خواص مکانیکی، دینامیکی- مکانیکی و ریخت‌شناسی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 217-234

افسانه شهرکی؛ بابک نصرتی ششکل؛ مهدی جنوبی؛ مجید عبدوس؛ محمد دهمرده قلعه نو


تأثیر هوازدگی بر خواص سطح چند سازه های چوب- پلی اتیلن با دانسیته بالا

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 483-496

محمد دهمرده قلعه نو؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ محراب مدهوشی؛ داود رسولی؛ علی رضا شاکری؛ اسماعیل قاسمی


تأثیر هوازدگی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه چوب پلی اتیلن حاوی نانو دی اکسید تیتانیوم، تثبیت کننده نوری و چوب تیمار حرارتی شده

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 349-360

محمد دهمرده قلعه نو؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ محراب مدهوشی؛ داود رسولی؛ علی رضا شاکری؛ اسماعیل قاسمی