نویسنده = مریم قربانی
اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 645-656

مریم قربانی؛ زهرا اصغری آقمشهدی؛ سید مجتبی امینی نسب؛ رئوفه عابدینی


تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 657-668

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب


اثر پیش‌تیمار قلیایی و اشباع سطحی بر بازگشت فشردگی چوب فشرده‌ صنوبر

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 345-354

محمد شجاع؛ فروغ دستوریان؛ مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده


اثر فشرده‌سازی بر خواص کاربردی چوب صنوبر اصلاح‌شده به روش‌های شیمیایی و گرمایی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 185-197

مریم قربانی؛ آزاده نیکخواه شهمیرزادی؛ افسانه توپا


مقایسه عملکرد جفت‌کننده‌های سیلان آکریلاتی و وینیلی بر ویژگی‌های چوب-پلیمر صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids/ استایرن)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 45-56

فاطمه بوانقی؛ رضا اولادی؛ مریم قربانی؛ اصغر طارمیان؛ سید مجتبی امینی نسب


مقایسه اثر اصلاح با ترکیبات سیلانی مختلف بر ساختار شیمیایی و ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 223-235

زهرا عباسی؛ مریم قربانی؛ رئوفه عابدینی؛ سید مجتبی امینی نسب


بررسی خواص فیزیکی و چسبندگی داخلی تخته فیبر دانسیته بالا حاصل از الیاف اکسیدشده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 127-135

صائب شبان پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ مریم قربانی


بررسی ویژگی‌های فیزیکی چوب صنوبر (Populus deltoides) اصلاح شده با گلوتارآلدئید/پارافین

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 617-630

ندا اسماعیلی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا


مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در اصلاح شیمیایی چوب صنوبر با گلوتارآلدئید

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 363-375

ندا اسماعیلی؛ مریم قربانی؛ پوریا بی پروا


بررسی رفتار فیزیکی چوب پلیمر استایرن در غلظت‌های مختلف مونومر

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 231-239

مریم قربانی؛ روژین کاکی