نویسنده = مهدی روحانی
مطالعه رفتار ‌‌زیست‌تخریب‌پذیری نانوکامپوزیت‌های پلی‌وینیل‌الکل- نانوکریستال سلولز

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-13

مهدی روحانی؛ بهزاد کرد؛ نازنین مطیع؛ معراج شرری