نویسنده = محراب مدهوشی
تاثیر پوشش حاصل از روغن‌های گیاهی حاوی جاذب‌های نور فرابنفش در مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح حرارتی شده

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 485-496

داود رسولی؛ فاطمه مهاجر؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ محراب مدهوشی


بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-131

پانته آ عمرانی؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد کهوند


تاثیر فرایند بازیافت بر خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه‌های ساخته شده از آرد چوب- پلی‌اتیلن دانسیته سنگین

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 335-347

الهام نادعلی؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی جنوبی؛ مجید چهارمحالی


بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 429-440

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی قاسمیه


استفاده از روش رادار نفوذی زمین (GPR) در ارزیابی معایب داخلی گونه های چوبی پهن برگ

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 225-240

محراب مدهوشی؛ حمید هاتف نیا؛ قنبر ابراهیمی؛ نوید امینی


ارزیابی عملکرد خمشی چند سازه‌های چوبی با لایه‌های متقاطع (CLT) ساخته شده از صنوبر (Populus alba)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-78

اکبر رستم پور هفتخوانی؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ کامبیز پورطهماسی


تعیین مقاومت انفصالی اتصال منگنه ساخته شده با اعضای مختلف در قاب مبلمان راحتی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-108

سعید کاظمی نجفی؛ صادق ملکی؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد غفرانی


اثر افزایش دما بر رفتار خمشی ماده مرکب الیاف باگاس- پلی پروپیلن با روش تحلیل لنگر-انحناء

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 311-324

فروغ دستوریان؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ سید مجید ذبیح زاده


بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال‌های ساخته‌شده با پین در مبلمان صفحه‌ای

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 37-46

مسیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 47-58

محمد کهوند؛ پانته آ عمرانی؛ قنبر ابراهیمی


مطالعه اثر افزایش دما بر مقاومت‌های مکانیکی چندسازه تجاری الیاف باگاس پلی‌پروپیلن

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 119-130

فروغ دستوریان؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ سید مجید ذبیح زاده


بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال‌های گوشه‌ای با پین در قاب سازۀ مبلمان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 21-32

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ قنبر ابراهیمی؛ اکبر رستم پور هفتخوانی


کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 11-22

صادق ملکی؛ مهدی فائزی‌ پور؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی


کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 79-90

نازنین مطیع؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی


تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 37-47

مسیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


بررسی تأثیر ضخامت شانهی بالای کام بر ظرفیت لنگر خمشی اتصال کام و زبانه سیار

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 65-75

محمد دریکوند؛ قنبر ابراهیمی؛ کارل آلبرت اکلمن


بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی

دوره 3، شماره 2، دی 1391، صفحه 39-52

محمد مهدی فائزی پور؛ زهرا نقی‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی همزه


بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 81-97

محمد شمسیان؛ قنبر ابراهیمی؛ عباس قلندر زاده


بررسی مقایسه ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و ساختاری چوب راش پس از تیمار گرمایی در دو محیط فراگیر آب و بخار آب

دوره 2، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-38

آیسونا طلایی؛ علی‌نقی کریمی؛ قنبر ابراهیمی؛ سید احمد میرشکرایی


بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 13-25

سهراب رحیمی؛ قنبر ابراهیمی؛ داوود پارساپژوه؛ اصغر طارمیان؛ ایرج منصوریار