دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 513-692 
2. پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات

صفحه 533-541

جواد صالحی؛ سید احمد میر شکرایی؛ اعظم منفرد


4. تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

اکرم صداقت؛ رضا اولادی؛ علی عبدالخانی؛ داوود افهامی سیسی؛ عزیزااله خندان میرکوهی؛ شایان مهرآمیز


10. اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده

صفحه 645-656

مریم قربانی؛ زهرا اصغری آقمشهدی؛ سید مجتبی امینی نسب؛ رئوفه عابدینی


11. تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

صفحه 657-668

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب