دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-154 
4. ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت

صفحه 43-54

عباس فخریان روغنی؛ رسول یزدانی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی


5. بهینه سازی خواص تخته خرده چوب- سیمان ساخته شده از ساقه پنبه و خاک اره با ماده افزودنی کلرید کلسیم (CaCl2)

صفحه 55-68

مرتضی ناظریان مرتضی ناظریان؛ وجیهه صادقی پناه؛ رحیم محبی گرگری؛ بابک نصرتی ششکل


6. تاثیر نوع پرکننده کربنات کلسیم برعملکرد AKD و ویژگی های مقاومتی کاغذ چاپ و تحریر

صفحه 69-77

محمدتقی منقولی؛ قاسم اسدپوراتوئی؛ نورالدین نظرنژاد؛ سیدمجید ذبیح زاده


8. اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ

صفحه 91-101

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ حسین رسالتی


11. تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان

صفحه 129-140

زهرا تکزارع؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ علی عبدالخانی


12. تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران

صفحه 141-154

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سمیرا پربار