دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-180 
3. بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار با کاربرد کفپوش از پسماندهای روکش راش و صنوبر

صفحه 25-38

سعید کامرانی؛ علیرضا مرادی فر؛ صغری یداللهی؛ احمدرضا سراییان


4. بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی

صفحه 39-52

محمد مهدی فائزی پور؛ زهرا نقی‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ یحیی همزه