نویسنده = دوست حسینی، کاظم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 43-52

کاظم دوست حسینی؛ عبدالله الیاسی


2. بررسی و ارزیابی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر با چگالی متوسط(MDF) ساخته شده ازمخلوط الیاف ساقه ذرت و گونه های چوبی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 39-52

فردین کریمی؛ علی اکبر عنایتی؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی


3. بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح