نویسنده = حاجی قاسم، مونا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پوشش دهی با شلاک بر ویژگی های آکوستیکی گونه های توت سفید (Morus alba) و گردو (Juglans regia)

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-40

مونا حاجی قاسم؛ بهزاد بازیار؛ مهران روح نیا