نویسنده = علیزاده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاه های مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 425-436

ابراهیم لشکربلوکی؛ کامبیز پورطهماسی؛ رضا اولادی؛ محسن کلاگری؛ حسن علیزاده