مروری بر خواص نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولزی برای جذب آلاینده‌های هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران

3 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده

آلودگی ناشی از ذرات معلق موجود در هوا یکی از مهم­ترین عوامل تهدیدکننده سلامت انسان و محیط زیست در جهان می­باشد. امروزه، در ساخت فیلترهای صنعتی هوا از پلیمرهای سنتزی بر پایه نفت و مواد شیمیایی استفاده می­شود که به­دلیل ایجاد آلودگی ثانویه، سازگار با محیط زیست نمی­باشند. لذا، توسعه استفاده از یک ماده جدید در ساخت فیلترهای هوا که نه تنها سازگار با محیط زیست باشد بلکه قابلیت تجدیدپذیری را نیز داشته باشد، نیاز حیاتی می­باشد. در سال‌های اخیر تحقیقات و مطالعات زیادی به منظور جایگزین‌ نمودن نانوالیاف سلولزی به جای الیاف مصنوعی مانند نانوالیاف شیشه، کربن فعال و پلیمرهای پلاستیکی در ساخت فیلترهای هوا انجام شده­است.  نانوالیاف سلولزی با داشتن مزایای زیادی از قبیل زیست تخریب‌پذیری، ارزانی ، دانسیته کم و تشکیل ساختار شبکه­ای می­توانند با نانوالیاف مصنوعی رقابت کنند.  تحقیق مروری حاضر با هدف بررسی استفاده از نانوالیاف سلولزی برای جذب ذرات معلق و دی­اکسیدکربن هوا انجام گرفته­است.  بر اساس تحقیقات منتشر شده، گروه­های فعال هیدروکسیل در سطح و همچنین سطح ویژه زیاد نانوالیاف سلولز منجر به افزایش راندمان جذب دی­اکسیدکربن و ذرات معلق هوا می­شود.  همچنین، نانوفیلترهای حاصل از نانوالیاف سلولز به دلیل قطر منافذ کم، دارای افت فشار کمتری نسبت به فیلترهای موجود در بازار می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات