تأثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته‌شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌اموخته صنایع چوب

2 هیأت علمی/ دانشگاه گنبدکاووس

3 هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

4 گروه صنایع چوب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی استفاده از کاه گندم در ساخت تخته خرده چوب، ذرات کاه گندم با هیدروکسید سدیم 5 درصد به مدت 120 دقیقه تیمار شد و با استفاده از رزین اوره فرم‌‌آلدهید به میزان 12 درصد وزن خشک ماده‌ی اولیه و کلرید آمونیوم، به میزان 2 درصد وزن خشک رزین، ذرات کاه گندم تیمار شده و تیمار نشده با خرده چوب صنعتی در پنج سطح 100: 0، 30:70، 40:60، 50:50 و 60:40، ترکیب و تخته خرده چوب همسان ساخته شد. آزمون­های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های ساخته‌شده بر اساس استاندارد 1-326 EN انجام شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­های ساخته‌شده از کاه گندم تیمار شده به‌طور معنی­داری بهتر از نمونه­های ساخته‌شده از کاه گندم تیمار نشده است و استفاده از 40% ذرات کاه گندم تیمار شده بهترین نتایج را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات