تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه هنر اصفهان- اصفهان- ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی تأثیر ماده نانوالیاف سلولز و استفاده از آن به‌عنوان استحکام‌بخش جهت بازگرداندن مقاومت کششی و استحکام به آثار کاغذی تاریخی است. روش انجام پژوهش تحلیلی- مقایسه­ای و شیوه گردآوری داده­ها از طریق آزمایش­های مرتبط با موضوع پژوهش همچون pH سنجی، رنگ­سنجی و اندازه­گیری مقاومت کششی نمونه­ها بوده است. در این پژوهش تیمار نانو الیاف سلولز با درصدهای وزنی 5/0، 1 و 2 درصد، به­صورت سوسپانسیون با آب تهیه شد و جهت استحکام‌بخشی نمونه‌های کاغذ، مورد استفاده قرار گرفت. تیمار حاصل روی نمونه­های کاغذی سه بار به­وسیله اسپری دستی به مقدار 3 میلی­­لیتر اسپری شد و سپس نمونه­های تیمار شده بر اساس استاندارد D776-92 ASTM، در دمای 105 درجه سانتی‌گراد به مدت 144 ساعت تحت کهنه­سازی حرارتی قرار گرفتند. در مرحله بعد تغییرات pH، رنگ و مقاومت کششی نمونه­ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار pH نمونه­ها پس از تیمار در محدوده 98/6 تا 17/7 و بعد از عمل کهنه­سازی نیز pH نمونه­ها در محدوده نزدیک به قلیایی 85/6 تا 11/7 قرار گرفته است. شاخص مقاومت کششی نمونه­ها نیز در هر 3 غلظت پس از تیمار افزایش پیدا کرده است اما پس از کهنه­سازی شاخص مقاومت کششی نمونه‌ها نسبت به مرحله قبل کاهش‌یافته است. بیشترین مقدار مقاومت کششی در مرحله بعد از تیمار مربوط به نمونه­های با تیمار 2 درصد به‌اندازه 2/28 و پس از کهنه­سازی به‌اندازه 3/26 نیوتن متر بر گرم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات