پوشش سلولزی روی نخ پلی‌اتیلن ترفتالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، و مسئول مکاتبات. گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشگاه پیام نور

3 Assistance Professor Of Department of Chemistry, Payame Noor University, P. OBox, 19395-4697, Tehran, Iran

چکیده

امروزه نخ‌های، پلی‌اتیلن ترفتالات به دلیل ارزان بودن جایگزین نخ پنبه شده‌اند.  اما خواص سلولز مانند دمای انتقال شیشه (Tg) بالا و جذب رطوبت؛ ویژگی‌های مهمی است که نخ پلاستیکی ندارد. ذوب و مخلوط کردن پلی‌استر و سلولز روشی معمول است اما سبب کاهش مقاومت مکانیکی می‌شود.  بنابراین در این پژوهش سطح پلیمر مصنوعی پلی‌اتیلن ترفتالات با سلولز ویسکوز پیوند خورد و پوشش سلولزی برقرار شد. برای پوشش پلی‌اتیلن ترفتالات درروش اول, ابتدا سطح پلیمر در محلول H2SO4 85 درصد هیدرولیز شد سپس با قرار دادن در محلول سلولز ویسکوز؛ پلیمر با سلولز پیوند داده شد. در روش اول سلولز ویسکوز با اتیلن دی آمین و Cu(OH)2  تهیه شد. در روش دوم PET پس از قرار گرفتن در محلول H2SO4 85 درصد به مدت 5 دقیقه؛ داخل محلول سلولز ویسکوزی رفت که با استفاده از NaOH 50 درصد و CS2 تهیه‌شده بود. روش سوم هیدرولیز پلی‌اتیلن ترفتالات در محلول NaOH و پوشش آن با خمیر سلولزی که شامل آمیزه‌ای از اتیلن گلیکول و اوره بود. از طیف‌سنجی فروسرخ برای سنجش پیوند سلولز و PET استفاده شد. تفسیر نتایج FT-IR نشان داد پیوند شیمیایی بین PET و سلولز برقرارشده و در روش اول پیوند بهتری برقرارشده بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات