استفاده از پرکننده زئولیت به همراه بایوپلیمرکایتوزان در کاغذسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به کارگیری مواد معدنی به‌جای الیاف بکر گران‌قیمت، یکی از روش‌های معمول برای کاهش هزینه­های تولید در ساخت بعضی انواع کاغذ می‌باشد. اما حضور پرکننده‌ها سبب کاهش ویژگی‌های مقاومتی کاغذ می‌شود. در این مطالعه، امکان استفاده از زئولیت به‌عنوان یک ماده معدنی فراوان و در دسترس به‌عنوان پرکننده در کنار زیست پلیمر کایتوزان بررسی گردید. زئولیت در سه سطح 10، 20 و 30 درصد (بر اساس وزن خشک خمیرکاغذ) جایگزین الیاف بکر گردید. نتایج نشان داد که حضور 1 درصد کایتوزان به‌عنوان افزودنی در خمیرکاغذ، سبب افزایش ماندگاری زئولیت در کاغذ چاپ و تحریر شد. اما حضور کایتوزان در کاغذهای حاوی پرکننده تأثیری بر ویژگی­های مقاومتی کاغذ تولیدی نداشت. به نظر می­رسد با افزایش میزان مصرف کایتوزان علاوه بر دستیابی به ماندگاری بیشتر، بتوان ویژگی­های مقاومتی را نیز بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات