بسته‌بندی کاغذی جدید پوشش‌دهی شده با پوشش ممانعتی پایدار شده بر پایه موم پلی‌اتیلن برای استفاده در بسته‌بندی‌های مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کرج، ایران

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

4 پژوهشکده پوشش های سطح و فناورری های نوین، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران.

5 گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

بسته­بندی مواد غذایی به‌عنوان یک‌لایه محافظ، یکی از مهم‌ترین عواملی است که نقش کلیدی در تأمین بهداشت و سلامت مواد غذایی ایفا می­کند. هدف از این پژوهش تهیه یک ماده بسته­بندی کاغذی جدید از طریق پوشش­دهی با یک پوشش ممانعتی پراکنده جدید بر پایه ترکیبی از پروتئین ایزوله سویا و امولسیون موم پلی‌اتیلن بود. برای این منظور ویژگی­های مکانیکی، مقاومت به جذب آب و نفوذپذیری در برابر اکسیژن نمونه­ها موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اگرچه با افزودن موم پلی‌اتیلن مقاومت کششی مقواهای پوشش­دار کاهش پیدا کرد اما اختلاف قابل‌توجهی بین مقواهای پوشش­دهی شده با پروتئین و ترکیب حاوی 30 درصد موم پلی‌اتیلن وجود نداشت و مقواهای پوشش­دهی شده با ترکیب حاوی 50 درصد موم پلی‌اتیلن تنها کاهش 6 درصدی در مقایسه با نمونه­های پوشش­دهی شده با پروتئین نشان دادند. با افزایش سهم پلی‌اتیلن در فرمولاسیون پوشش میزان نفوذپذیری اکسیژن در مقواهای پوشش­دار افزایش یافت اما میزان جذب آب و نفوذپذیری بخارآب به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات