تأثیر عوامل لایه ‌نشانی خودسامان نشاسته کاتیونی بر پتانسیل زتا خمیرکاغذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده فناوری های نوین و مهندسی هوافضا- گروه پالایش زیستی

چکیده

نانوفناوری لایه به لایه برای اصلاح خواص سطح مواد جامد از جمله الیاف سلولزی مورد استفاده قرار گرفته است. افزایش جذب افزودنی‌ها‌‌ بر روی سطح الیاف سلولزی از نتایج جالب آن است. عامل اصلی در این فرآیند، جاذبه الکترواستاتیکی بین ذرات باردار و سطح یونیزه ماده است. لذا این تحقیق با هدف بررسی تأثیر DS نشاسته، pH و هدایت الکتریکی محیط لایه‌نشانی نشاسته کاتیونی/آنیونی بر پتانسیل زتای الیاف بازیافتی انجام شده است. بدین منظور، برای هشت مرحله لایه‌نشانی، سوسپانسیون خمیر الیاف OCC بصورت یک در میان با محلول‌های نشاستة کاتیونی و آنیونی اختلاط شد. پس از هر مرحله، پتانسیل زتای الیاف اندازه‌‌گیری شد. نتایج نشان داد با لایه‌نشانی نشاستة DS کمتر، مقدار پتانسیل زتا در لایه‌های کمتر، بیشتر است. در لایه‌نشانی درpH محدودة تقریبی10-5/7، نیز زتای بیشتری اندازه‌گیری شد. همچنین در شرایط هدایت الکتریکی کم، پتانسیل زتا احتمالاً بعلت پیکربندی مؤثرتر ذرات نشاسته پیرامون سطح الیاف، افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها