بررسی اثر استفاده از نانوسلولز سنتز شده از کاغذ باطله در بهبود نرخ سایش لنت ترمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانش آموخته دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر استفاده از نانو سلولزتهیه شده از کاغذ باطله بر نرخ سایش مواد اصطکاکی مورد استفاده در لنت ترمز خودرو پرداخته شده است. بخش مهمی از فرمولاسیون مواد اصطکاکی مورد استفاده در لنت ترمز الیاف تقویت‌کننده است که در واقع نقش اسکلت نگهدارنده مواد را بر عهده دارند. الیاف مختلفی در لنت ترمز استفاده می‌شوند، مانند الیاف آهن، الیاف سنگ، الیاف شیشه و یکی از مقرون به صرفه‌ترین الیاف مورد استفاده در لنت ترمز الیاف سلولز است. گرچه الیاف سلولز سختی لنت را پایین می‌آورد و این یک امتیاز محسوب می‌شود اما از سوی دیگر به دلیل سست بودن الیاف سلولز نرخ سایش لنت ترمز‌های ساخته شده با این الیاف بالا می‌رود. در این تحقیق امکان استفاده از نانو سلولزجهت بهبود نرخ سایش به عنوان الیاف در فرمولاسیون لنت ترمز بررسی شده است. لنت‌های ساخته شده به روش کاملاً صنعتی، مورد آزمون‌های استاندارد قرار گرفتند و میزان نرخ سایش آن‌ها در آزمون سایش و اصطکاک با توجه به میزان کاهش جرم آن اندازه‌گیری شد. نتایج نشان‌دهنده بهبود 40 درصدی نرخ سایش لنت ترمز با استفاده از نانوسلولز به جای سلولز است.

کلیدواژه‌ها