ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از فوم اتیلن وینیل استات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کامپوزیت های لیگنوسلولزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان

2 دانشیار، گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی گرگان، ایران.

3 استاد گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران.

چکیده

در سال­های اخیر، مهم­ترین چالش­ کارخانه ­های تولیدکننده اوراق فشرده چوبی، افزایش تقاضا برای مواد متنوع چوبی و افزایش هزینه­های حمل‌ونقل است. از طرف دیگر، استفاده از عناصر سبک‌وزن در ساخت دکوراسیون و مبلمان بسیار موردتوجه قرارگرفته است. این تحقیق باهدف ساخت و ارزیابی تخته فیبر سبک با استفاده از اتیلن وینیل استات (EVA) انجام‌شده است. در این تحقیق برای ساخت تخته فیبر سبک از دو سطح رزین اوره فرمالدهید (10 و 12 درصد) و سه سطح EVA (1، 3 و 5 درصد) استفاده گردید. به‌طورکلی با کاربرد EVA مدول الاستیسیته خمشی، چسبندگی و مقاومت به ضربه نسبت به شاهد (بدون کاربرد EVA) کاهش می­یابد. اما این کاهش می­تواند با مصرف 12 درصد چسب و 5 درصد EVA بهبود یابد. همچنین نتایج بیانگر بهبود قابل توجه­ای در خصوصیات فیزیکی تخته­ها (کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت) به دلیل افزایش مقدار رزین و EVA است.

کلیدواژه‌ها