بررسی تأثیر استفاده از مالئیک انیدرید و اکسیدایزر در بهبود خواص کامپوزیت‌های ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه پالایش زیستی- دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مطالعه، تأثیر استفاده از جفت کننده مالئیک انیدرید و اکسید کننده در بهبود خواص فرآورده‌های مرکب ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن و نانوکریستال‌سلولز بررسی شد. سپس خواص مکانیکی، ریخت‌شناسی و مرفولوژی در این فرآورده‌های مرکب بررسی گردید. مقاومت کششی، با افزایش میزان نانوکریستال‌سلولز افزایش یافت، اما با بالا رفتن درصد مصرف (5 درصد)، اندکی روند کاهشی پیدا نمود. در اثر افزودن جفت کننده مالئیک انیدرید و اکسیدکننده، خواص مکانیکی فرآورده مرکب برخلاف انتظار کاهش یافت. تحلیل و بررسی زاویه تماس نمونه‌ها نیز، کاهش رفتار ترشوندگی، در اثر افزایش استفاده از نانوکریستال‌سلولز و همچنین مالئیک انیدرید و اکسید کننده را نشان داد.

کلیدواژه‌ها