بررسی تأثیر نانو ولاستونیت بر میزان مقاومت به رطوبت در رنگ‌های سیلر-کیلر و سیلر- نیم پلی استر روی گونه‌های چوبی راش، صنوبر و نراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت رجایی

2 دانشیار، تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی عمران، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و مهندسی صنایع چوب و کاغذ

چکیده

در‌‌ تولید مبلمان، فرآیندهای پرداخت برای عملکرد فنی، اقتصادی و زیبایی مواد‌‌‌‌‌‌‌­­­ چوبی بسیار مهم می‌باشد. بطوریکه، پوشش سطوح ‌چوب بارنگ‌ها‌ بتواند در‌ برابر عوامل محیطی خاص ازجمله:‌ رطوبت،‌‌ تغییرات ‌در ‌ابعاد ‌و ‌تخریب ‌توسط‌ میکرو‌ارگانیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ‌و قارچ­ها حفظ شود. هدف از این تحقیق، تأثیر نانو ولاستونیت (با سطوح 0، 5 و 10 درصد) بر میزان مقاومت به رطوبت در رنگ­های سیلر-کیلر و سیلر- نیم پلی­استر روی گونه­های چوبی راش، صنوبر و نراد می­باشد. نتایج حاصل نشان داد که از بین گونه­های موردمطالعه، راش تیمار شده با نانو و بدون نانو مقاومت چسبندگی بهتری در مقایسه با نراد داشت. همچنین، عملکرد رنگ نیم پلی‌استر در مقایسه با رنگ کیلر بر روی مقاومت چسبندگی کششی بهتر بود. درنهایت، بیشترین مقاومت چسبندگی مربوط به تیمار با سطح 5 درصد نانوولاستونیت بود.

کلیدواژه‌ها