ارزیابی پوسیدگی درونی درخت بلند مازو به روش آزمون غیر مخرب توموگرافی آکوستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان-دکترا

2 دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان، دکتری

4 دانشگاه آزادکرج

5 دانشگاه یزد

چکیده

فناوری توموگرافی آکوستیکی روش غیر مخربی است که می‌تواند معایب مخفی درختان را آشکار سازد. درنتیجه هدف این تحقیق تشخیص معایب درونی درخت بلند‌مازو (Quercus castaneifolia) با استفاده از روش توموگرافی آکوستیک است. برای این منظور تعداد 10 درخت در کلاسه قطری 40 الی 60 سانتی‌متری به‌طور تصادفی در منطقه اسالم در استان گیلان انتخاب و سپس از آن‌ها دیسک­ تهیه گردید. فقدان پوسیدگی طبیعی باعث شد که به‌صورت مصنوعی در چوب درون این دیسک‌ها در چهار مرحله 25%- 50%- 75%- 100% پوسیدگی حفره‌ای ایجاد شد. با استفاده از دستگاه‌های تصویرسازی و سنجش امواج تنشی تصاویر توموگرافی و زمان عبور امواج صوت در نمونه‌های سالم و معیوب به دست آمد و از طریق معادله سرعت عبور امواج صوت محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد که متوسط سرعت عبور امواج صوت از چوب بلندمازو 1500 متر بر ثانیه است که با افزایش معایب درونی این مقدار کاهش زیادی پیدا می‌کند. در صورت پیشرفت پوسیدگی چوب درون از 25 درصد تا 100 درصد مقدار کاهش در سرعت عبور امواج صوت از 15 درصد تا 36 درصد متغیر است. اندازه ترک یا شکاف نیز در کاهش سرعت عبور امواج صوت مؤثر است. به‌طوری‌که در شکاف‌های بزرگ بیش از 50 درصد سرعت عبور امواج کاهش می‌یابد. سرعت عبور امواج در چوب برون و چوب درون متفاوت است. تصاویر توموگرافی در قسمت‌های سالم به رنگ سبز و در قسمت‌های باخته به رنگ زرد و در قسمت‌های پوسیده به رنگ نارنجی و قرمز دیده می‌شود. رنگ آبی در تصاویر نشان‌دهنده وجود حفره است. به‌طورکلی در تصاویر توموگرافی می‌توان میزان و وسعت معایب را تشخیص داد اما تفکیک پوسیدگی و ترک از روی رنگ کمی مشکل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات