اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار گروه مهندسی مکانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاداسلامی، دزفول، ایران

چکیده

در این پژوهش به‌منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ فلوتینگ حاصل از مخلوط مقوای کنگره­ای کهنه و خمیرکاغذ سودای باگاس، از نشاسته کاتیونی و با توجه به‌پیش آزمون‌های انجام‌شده، در سه سطح ۱۰، ۵ و 15 کیلوگرم به ازای هر تن کاغذ استفاده شد و با نمونه شاهد یعنی کاغذ فاقد نشاسته کاتیونی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر نشاسته کاتیونی در تیمارهای مختلف بر روی وزن پایه، شاخص مقاومت در برابر کشش معنی­دار نبوده و بر روی شاخص‌های مقاومت در برابر ترکیدن، پاره شدن و مقاومت به خرد شدن لایه کنگره‌ای معنی­دار می­باشد. استفاده از نشاسته کاتیونی و تا سطح 5 کیلوگرم به ازای هر تن کاغذ می­تواند برای بهبود برخی خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ فلوتینگ مانند کاهش تخلخل و افزایش مقاومت به ترکیدگی مؤثر بوده ولی مصرف بیشتر آن نه‌تنها باعث بهبود ویژگی­های مقاومتی کاغذ نمی­شود بلکه سبب افت برخی ویژگی­های مقاومتی و بخصوص مقاومت به خرد شدن لایه کنگره‌ای می‌شود. در ضمن مصرف بیشتر نشاسته کاتیونی باعث تحمیل هزینه­های اضافی و افزایش قیمت نهائی محصول خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات