ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج‌شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری- دانشگاهشهیدباهنرکرمان- دانشکده کشاورزی- بخش علوم خاک

2 عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان- دانشکده کشاورزی-

3 عضو هیإت علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو هیئت علمیمرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

5 استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

6 استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

افزایش جمعیت سبب تولید مقادیر زیادی از ضایعات کشاورزی شده که سبب آلودگی محیط‌زیست می‌شوند. امروزه استفاده از ضایعات کشاورزی برای استخراج سلولز و نانو سلولز رو به افزایش می‌باشد. در این تحقیق سلولز و نانو کریستال سلولز از سه نوع ضایعات درخت خرما شامل پوشال، برگ سبز و خوشه خرما استخراج و برای شناسایی سلولزها و مقایسه با سلولز خالص شرکت سیگماآلدریچ از دستگاه­های FTIR، TGA و XRD استفاده شد. بازده استخراج سلولز برای پوشال 25 درصد، برگ سبز 20 درصد و خوشه خرما 33 اندازه‌گیری و پیک دستگاه­های FTIR و XRD نمونه­ها، مشابه با پیک سلولز خالص و درجه بلورینگی خوشه > پوشال > برگ خرما به دست آمد. کاهش وزن تمام نمونه­های سلولز در نمودارهای TGA در دمای 350 درجه سانتی‌گراد مشابه با نمودار TGA سلولز خالص بود. محدوده طول نانو ذرات این سلولزها توسط میکروسکوپ FE-SEM 19 تا 36 نانومتر مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات