دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهبود اثر ضدباکتری عصاره پوست انار با نانوکیتوزان با استفاده از روش انکپسوله کردن در ساخت کاغذهای بهداشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

پروانه نارچین؛ احمدرضا سرائیان؛ الیاس افرا


2. پوشش سلولزی روی پلی اتیلن ترفتالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

جواد صالحی؛ سید احمد میر شکرایی؛ اعظم منفرد


3. بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1399

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی


4. تاثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1399

اکرم صداقت؛ رضا اولادی؛ علی عبدالخانی؛ داوود افهامی سیسی؛ عزیزااله خندان میرکوهی؛ شایان مهرآمیز


5. بررسی امکان استفاده از شلتوک برنج و پسماند کاغذ در ساخت لنت ترمز بدون مس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

بیتا معزی پور؛ آیدا معزی پور


6. اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر واردات چوب و فرآورده های چوبی در ایران با تأکید بر محیط شکل گیری شوک های ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

نسرین درویشی؛ کامران عادلی؛ یونس سلمانی


7. بررسی خصوصیات فیزیکی و مقاومت به هوازدگی چوب اصلاح شده با رزین های بر پایه فرمالدئید حاوی نانواکسید روی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

داود رسولی؛ منیره اسدیان؛ علی رفیقی؛ ابوالقاسم خزاعیان


8. تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده چوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1399

ملیحه اختری؛ مهدی عارفخانی؛ مجید عزیزی


9. بهبود مقاومت لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی با استفاده از پلی‌آمید اپی‌کلروهیدرین و نانوالیاف سلولزی در مقایسه با خمیرکاغذ کرافت الیاف بلند وارداتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

سیده فائقه موسوی؛ پژمان رضایتی چرانی؛ محمدهادی مرادیان؛ قاسم اسدپور


10. اثر شرایط مختلف اصلاح بر کارایی اپوکسیددار کردن چوب صنوبر و خواص فیزیکی فرآورده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

مریم قربانی؛ زهرا اصغری آقمشهدی؛ سید مجتبی امینی نسب؛ رئوفه عابدینی


11. تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب


12. تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیر اشباع با بوتیل اکریلات بر چقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

احمد عطایی فر؛ حمید زارع حسین آبادی؛ فرامرز افشار طارمی؛ مجید عزیزی


13. تأثیر نانوالیاف سلولز بر خواص نوری و مکانیکی آثار کاغذی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری


14. اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

جواد عاشوری؛ محمد غفرانی؛ انوشه فاضلی


15. اثر نانوالیاف سلولز بر عملکرد آهار نشاسته مورد استفاده در آثار کاغذی تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1399

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمدتقی جعفری


16. مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و دیگر خواص کاغذ پوشش داده شده با نانوذرات سلنیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1399

ملیحه اختری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی


17. بهبود دوام طبیعی چوب نخل خرما در برابر موریانه با تزریق لیکور سیاه کرافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

علی حسنی؛ محمد علی سعادت نیا؛ محمد هادی مرادیان؛ داوود افهامی سیسی


18. تاثیر تیمار قلیایی کاه گندم بر خصوصیات تخته خرده چوب ساخته شده از اختلاط کاه گندم و خرده چوب صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

سعید بهروان؛ هدایت اله امینیان؛ لعیا جمالی راد؛ وحید وزیری


19. ارزیابی مساحت چوب‌ برون درخت کاج سیاه (Pinus nigra) به روش توموگرافی امپدانس الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1399

ثنا لطفی؛ محمد علی سعادت نیا؛ محمد هادی مرادیان؛ لادن پورسرتیپ


20. بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

آراد وزیریان؛ کامبیز پورطهماسی؛ رضا اولادی


21. ارزیابی ویژگی‌های ساختاری، فیزیکی و شیمیایی سلولز و نانو کریستال سلولز استخراج شده از ضایعات حاصل از هرس درخت خرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

نجمه سالاری بردسیری؛ مجید حجازی مهریزی؛ ربیع بهروز؛ هرمزد نقوی؛ محبوب صفاری؛ مجید فکری


22. اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

قاسم اسدپور؛ ندا عموئی؛ سیدمجید ذبیح زاده؛ پریزاد شیخی


23. بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده شده با نانو ذرات سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1399

مصطفی امام پور؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ محمد مهدی فائزی پور؛ محمد طلایی پور