موضوعات = بازیافت و تبدیلات کاغذ
اثر نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های مقاومتی کاغذ فلوتینگ حاصل از اختلاط خمیر سودای باگاس و مقوای کنگره‌ای کهنه (OCC)

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 121-130

قاسم اسدپور؛ ندا عموئی؛ سیدمجید ذبیح زاده؛ پریزاد شیخی


تاثیر ماده تثبیت‌کننده کاتیونی بر پایه پلی‌دادمک بر ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ OCC

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 605-616

علی احمدی لاجیمی؛ محمد آزادفلاح؛ یحیی همزه؛ مهدی رحمانی نیا


اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 273-285

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


نقش پیش هیدرولیزاسیدی در تولید خمیر حل‌شونده از مقوای کنگره‌ای کهنه

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 441-457

نگین قهرمانی؛ امید رمضانی؛ حسین کرمانیان؛ الهام وطن خواه؛ مجتبی کوشا