موضوعات = اقتصاد، بازاریابی و مدیریت در صنایع چوب
تعیین میزان تمرکز و تحلیل بازار واردات تخته خرده‌چوب ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 611-626

ملیحه اختری؛ مهدی عارفخانی؛ مجید عزیزی


بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 457-469

پروین دشتی؛ کامران عادلی؛ رحیم ملک نیا؛ رضا محسنی


مدل تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین محصول بهینه و شناسایی بازارهای هدف بر مبنای گونه های صنوبر، توسکا و کاج تدا

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 189-203

سید بهنام حسینی؛ مجید عزیزی؛ مهدی کلاگر؛ مهدی مرادی پور


مقایسه ارزش اقتصادی کارکرد بازاری و غیربازاری برخی از ارقام صنوبر

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 217-222

ضیاء‎الدین باده ‏یان؛ معصومه منصوری


رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر‌چوب و کاغذ بازیافتی ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-113

سمانه نامداری؛ کامران عادلی؛ سلیمان محمدی لیمایی


بررسی وضعیت تجارت درون صنعت چوب و فرآورده‌های چوبی ایران (در بازه زمانی 1395-1371)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-141

اکرم آزادی؛ کامران عادلی؛ سعید راسخی


ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 175-185

مسعود اسفندیاری؛ کامران عادلی؛ ضیاءالدین باده یان؛ شیدا خسروی


بررسی شاخص‌های مؤثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 235-249

رحیم محبّی گرگری؛ علی بیات کشکولی؛ وحید معظمی


آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-14

شیدا خسروی؛ رحیم ملک نیا؛ کامران عادلی؛ رضا محسنی؛ دونالد جی هاجز


تصمیم‌گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 533-548

سعیده خیاطی نژاد؛ امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ محمدرضا عبدی