موضوعات = بیولوژی و بیومتری چوب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پویایی رشد درختان ارس دو منطقه حفاظت‌شده و تحت تأثیر چرای دام در جیش آباد زنجان با استفاده از دانش گاهشناسی درختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

آراد وزیریان؛ کامبیز پورطهماسی؛ رضا اولادی


3. ویژگی‌های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک (مطالعه‌ی موردی: جنگل های سنگده مازندران)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 597-608

حامد آقاجانی؛ محسن بهمنی؛ مینا رئیسی گهرویی؛ داود افهامی سیسی؛ فرهاد کول