کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی
بررسی تاثیر ذرات نانوگرافن بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه حاصل از پلی اتیلن سنگین – آرد ساقه کلزا

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 629-641

زهرا یاری فیروزآبادی؛ وحید وزیری؛ بهزاد کرد؛ لعیا جمالی راد


بررسی رفتار خزشی چندسازه هیبریدی ساخته شده از آرد چوب - پلی پروپیلن- نانورس

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-12

بهزاد کرد؛ امین شیخ الاسلامی؛ عبدالله نجفی


تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن بر نانو الیاف سلولزی و چندسازه‌های حاصل از آن

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 285-298

حمیدرضا پیرایش؛ محمد آزاد فلاح؛ کاظم دوست حسینی؛ پاولو بلسی؛ حسین یوسفی