کلیدواژه‌ها = زنجیره ارزش
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-154

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سمیرا پربار