کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری گازی
تعداد مقالات: 1
1. (Populus nigra) تأثیر تیمار بخارگرمایی بر میزان نفوذپذیری گازی گونه چوبی تبریزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 151-159

مائده سیار؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ حمیدرضا تقی یاری