کلیدواژه‌ها = ضریب جذب صوت
بررسی تأثیر عملکرد فاصله هوایی در جذب صوت پانل‌های آکوستیکی ساخته شده از الیاف نخل خرما

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 575-586

مهدی علیشیری؛ امیر هومن حمصی؛ حبیبب الله خادمی اسلام؛ محمد طلایی پور؛ صدیقه بصیرجعفری


بررسی امکان استفاده از باگاس در ساخت تخته خرده چوب عایق صوت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 43-52

کاظم دوست حسینی؛ عبدالله الیاسی